Racjonalizacja kosztów IT

Oszczędzaj w dziale IT, ale nie na technologii!

Chcesz obniżyć koszty i zyskać środki na nowe projekty? Rzeczowo podpowiemy, czy Twoje inwestycje w IT są racjonalne. Zaproponujemy sposoby na oszczędności, które pozwolą ci rozwijać biznes, jednocześnie dbając o rzeczywiste potrzeby firmy i ludzi.

Oszczędzaj na it, nie na rozwoju!

Twoja firma potrzebuje nowych technologii, za które nie musisz przepłacać. Często koszty IT są niejasne, a projekty trudne do zrozumienia. Presja tylko na cięcie kosztów może prowadzić do problemów.

Ocenimy realne koszty, ryzyka i korzyści z projektów IT. Oszacujemy, ile naprawdę potrzebujesz wydać i jakie są zagrożenia dla budżetu i terminów. Zrobimy to w oparciu o 3 czynniki: czas, pieniądze i zakres.

Naszym celem jest zoptymalizowanie wydatków na IT, abyś mógł skoncentrować się na rozwoju swojej firmy.

Biorąc pod uwagę koszty IT, analizujemy wiele czynników

Wydatki operacyjne (OPEX)

 • Koszty licencji oprogramowania
 • Wydatki na sprzęt i jego utrzymanie
 • Koszty utrzymania systemów IT
 • Konkurencyjność dostawców
 • Zgodność architektury systemów ze strategią organizacji
 • Umowy z dostawcami zewnętrznymi (standardy, kary, SLA)

Wydatki kapitałowe (CAPEX)

 • Strategia IT w kontekście celów biznesowych
 • Inwestycje IT i ich związek z biznesem
 • Konkurencyjność dostawców, procedury zakupowe i umowy
 • Ocena długoterminowych kosztów planowanych zmian (TCO)
 • Ocena długoterminowych
  kosztów planowanych zmian (TCO)

Koszty związane z personelem

 • Struktura organizacyjna w obszarze IT
 • Określenie efektywności poprzez wskaźniki KPI
 • Ocena potrzeb w zakresie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Ciągła presja na rozwój
 • Wynagrodzenia i model zatrudnienia

Skomplikowany krajobraz technologiczny i wiele projektów często skutkują niekontrolowanym wzrostem kosztów IT. Dlatego dokładna analiza historycznych zmian i kontrola budżetu są kluczowe dla sukcesu.

Jak racjonalnie planować koszty IT na dłuższą metę?

Najczęstszy problem to brak dokładnej oceny długoterminowych kosztów utrzymania i rozwoju rozwiązań IT. Planując projekty, musimy uwzględnić aktualizacje oprogramowania, integrację
z istniejącym środowiskiem IT, zmiany w licencjach i rosnące koszty utrzymania. Naszym celem jest znalezienie równowagi między tym co trzeba zrobić eliminując niepotrzebne wydatki. Ciągłe aktualizacje mogą prowadzić do wzrostu kosztów i problemów w środowisku pracy.

Ocenimy rzeczywiste potrzeby działu IT i organizacji. Nie każda zmiana jest konieczna, dlatego każda decyzja będzie poprzedzona analizą ekonomiczną i oceną korzyści. Chcemy, aby Twoje inwestycje były rozsądne i przynosiły wartość.

Pomożemy Ci dostosować strategię do możliwości Twojego zespołu.

Zbadamy, czy nowe rozwiązania są naprawdę potrzebne i opłacalne.

Nie zawsze nowe jest lepsze, ale musi być efektywne.

Pokażemy Ci, jak zarządzać procesami IT bez konieczności zagłębiania się w techniczne detale.

Inwestując mądrze w w zespół IT, zwiększysz jego efektywność i oszczędzisz zasoby. Razem ustalimy kroki do działania, które odpowiadają realnym potrzebom biznesowym. Otwórz z nami przestrzeń na nowe projekty!

Jesteśmy zespołem ekspertów łączących wiedzę biznesową i technologiczną. Wiemy, jak osiągnąć równowagę między innowacjami a efektywnością. Naszym celem jest ocena sytuacji, propozycje rozwiązań i dostarczenie narzędzi do racjonalizacji wydatków na IT w Twojej firmie.

Jak rozpocząć współpracę?

Porozmawiajmy, aby omówić potrzeby i cele Twojej organizacji. Następnie przeprowadzimy analizę projektów i procesów. Zaproponujemy konkretne rozwiązania do optymalizacji kosztów IT i zarządzania zasobami.

Umów się na spotkanie